Hosting chất lượng cao

LUXURY 01

15 GB
600 GB/tháng
50 Account Email
20 FTP
1,200,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

LUXURY 02

30 GB
800 GB/tháng
100 Account Email
50 FTP
1,500,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

LUXURY 03

50 GB
1.000 GB/tháng
150 Account Email
70 FTP
1,800,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

LUXURY 04

100 GB
1.500 GB/tháng
200 Account Email
100 FTP
2,000,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký