Máy chủ email dùng riềng

Email chuyên nghiệp BASIC

Rack 1U
Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.40GHz 8MB LGA 1156
2 GB Ram
2x320GB
2,800,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Email chuyên nghiệp ADVANCE

Rack 1U
Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.40GHz 8MB LGA 1156
2 GB Ram
2x320GB
3,500,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Email chuyên nghiệp PREMIUM

Rack 1U
Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.40GHz 8MB LGA 1156
2 GB Ram
2x320GB
4,200,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký