Hàm COUNT trong SQL

Hàm COUNT lệnh đếm trong SQL, dưới đây là một số khái niện ví dụ về Hàm COUNT trong SQL
Hàm COUNT lệnh đếm trong SQL

SQL có sẵn lệnh để đếm các dòng trong CSDL.
Cú pháp của hàm COUNT:
SELECT COUNT(tên_cột) FROM tên_bảng
Hàm COUNT(*):
Hàm COUNT(*) trả về số lượng các dòng được chọn ở trong bảng.
Ví dụ ta có bảng Persons như sau:
 
Name Age
Hansen, Ola 34
Svendson, Tove 45
Pettersen, Kari 19
Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng các dòng trong bảng:
SELECT COUNT(*) FROM Persons
và kết quả trả về sẽ là:
3
Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng những người lớn hơn 20 tuổi:
SELECT COUNT(*) FROM Persons WHERE Age > 20
kết quả trả về sẽ là:
2
Hàm COUNT(column):
Hàm COUNT(column) sẽ trả về số lượng các dòng có giá trị khác NULL ở cột được chỉ định.
Ví dụ ta có bảng Persons như sau:
 
Name Age
Hansen, Ola 34
Svendson, Tove 45
Pettersen, Kari  
Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng những người mà cột Age trong bảng không rỗng:
SELECT COUNT(Age) FROM Persons
và kết quả trả về sẽ là:
2
Mệnh đề COUNT DISTINCT
Lưu ý: Các ví dụ dưới đây chỉ hoạt động với CSDL Oracle và MS SQL Server, không hoạt động trên MS Access (chưa thử nhiệm với các hệ CSDL khác!)
Từ khoá DISTINCT và COUNT có thể được dùng chung với nhau để đếm số lượng các kết quả không trùng nhau.
Cú pháp như sau:
SELECT COUNT(DISTINCT column(s)) FROM table
Ví dụ ta có bảng Orders như sau:
 
Company OrderNumber
Sega 3412
W3Schools 2312
Trio 4678
W3Schools 6798

Câu lệnh SQL sau:
SELECT COUNT(DISTINCT Company) FROM Orders
sẽ trả về kết quả là:
3

Ý kiến của bạn:
 
Hộ và tên: *
Email: *
Tiêu đề: *
Nội dung: *
Đánh giá:
Bạn nhập mã bảo vệ vào ô bên cạnh: *
 
Thủ thuật
Phần mềm tạo Webserver tải phần mềm Xampp (05/05/14)
Cách tải video YouTube không cần cài phần mềm (05/05/14)
Google sắp ra mắt điện thoại Nexus mới giá dưới 100 USD? (24/04/14)
Cách bật bàn phím Telex trên Windows Phone 8.1 (24/04/14)
2 loại thuốc diệt mối tận gốc hiệu quả nhất hiện nay (18/03/14)
7 cách kiếm tiền từ facebook mới nhất 2014 (10/03/14)
Thủ thuật loa laptop được bền lâu (14/09/12)
Hình nền cửa sổ tuyệt đẹp (04/09/12)
chú ý khi chọn mua laptop (28/08/12)
Làm sao khách hàng quay lại website (21/08/12)