Quy trình đăng ký tên miền

1. Cá nhân đăng ký tên miền, cá nhân đứng tên chủ thể tên miền:
- Photo CMNN, hoặc chụp hình gửi email.
- Ký vào hợp đồng đăng ký tên miền.

2. Công ty hoặc Tổ chức đăng ký tên miền, Công ty hoặc tổ chức đứng tên chủ thể:
- Ký và đóng dấu vào hợp đồng đăng ký tên miền.


Ý kiến của bạn:
 
Hộ và tên: *
Email: *
Tiêu đề: *
Nội dung: *
Đánh giá:
Bạn nhập mã bảo vệ vào ô bên cạnh: *