Tại sao nên lựa chọn các máy chủ được trang bị bộ xử lý AMD của IBM

Các máy chủ được trang bị bộ xử lý AMD Opteron của IBM, bao gồm các máy chủ dạng phiến (Blade server) và máy trạm (workstation), tận dụng các năng lực đặc biệt của các bộ xử lý AMD Opteron để đáp ứng các yêu cầu của bạn về những môi trường có đòi hỏi cao về năng lực điện toán.

Ý kiến của bạn:
 
Hộ và tên: *
Email: *
Tiêu đề: *
Nội dung: *
Đánh giá:
Bạn nhập mã bảo vệ vào ô bên cạnh: *