Tags

Google phát triển bản vá lỗi cho Galaxy Nexus
Google đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ xây dựng bản vá lỗi phần mềm giúp Galaxy Nexus có thể "né" được việc vi phạm bằng sáng chế của Apple, nguyên nhân khiến smartphone này bị cấm bán tại thị trường Mỹ.
...
Android 4.1 khiến đối thủ
Google đã chính thức công bố phiên bản Android 4.1 còn gọi là Jelly Bean. Phiên bản đang gây 'sốt' bởi có nhiều bổ sung và cải tiến, cả về hiệu năng và giao diện.
...