Tags

Khái niệm về Điện toán đám mây & Hệ điều hành web
Trong số những HĐH đã từng tồn tại và phát triển cho môi trường máy tính như: Linux, Mac OS, Dos, Windows... gần đây đã xuất hiện một khái niệm mới, hệ điều hành đám mây. Để các bạn hiểu rõ hơn về loại HĐH mới này, tôi trích dẫn bài viết trên tạp chí Tin học & Đời sống. ...
« Back [01] [02] Next »