Các gói dịch vụ thiết kế Website

Website miễn phí

500 MB
200 GB
10 Email
01 FTP
0 VNĐ
Thiết kế website miễn phí chất lượng
Đăng ký

Website trọn gói cho Công ty

500 MB
200 GB/tháng
10 Email
5 FTP
7,000,000 VNĐ
Không chịu thuế (VAT=0%)
Đăng ký

Website trọn gói cho cửa hàng

500 MB
200 GB/tháng
10 Email
5 FTP
7,000,000 VNĐ
Không chịu thuế (VAT=0%)
Đăng ký

Website trọn gói cho cơ quan nhà nước

500 MB
200 GB/tháng
10 Email Account
5
7,000,000 VNĐ
Không chịu thuế (VAT=0%)
Đăng ký

Website trọn gói cho shopping cart

500 MB
200 GB/tháng
10 Email Account
5 FTP
7,000,000 VNĐ
Không chịu thuế (VAT=0%)
Đăng ký

Website trọn gói cho du học

500 MB
200 GB/tháng
10 Email Account
5 FTP
7,000,000 VNĐ
Không chịu thuế (VAT=0%)
Đăng ký

Website trọn gói cho dự án bất động sản

500 MB
1200 GB/tháng
10 Email Account
5 FTP
7,000,000 VNĐ
Không chịu thuế (VAT=0%)
Đăng ký