Các gói dịch vụ email

Mail Plus 1

500 MB
5 Email
150,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Plus 2

1.000 MB
10 Email
250,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Plus 3

2.500 MB
25 Email
400,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Plus 4

5.000 MB
50 Email
700,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Plus 5

10.000 MB
100 Email
1,000,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Plus 6

20.000 MB
200 Email
1,500,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Relay 1

50 MB
Không giới hạn
700,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Relay 2

100 MB
Không giới hạn
800,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Relay 3

200 MB
Không giới hạn
1,000,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Relay 4

500 MB
Không giới hạn
1,200,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Mail Relay 5

1.000 MB
Không giới hạn
1,500,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Email chuyên nghiệp BASIC

Rack 1U
Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.40GHz 8MB LGA 1156
2 GB Ram
2x320GB
2,800,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Email chuyên nghiệp ADVANCE

Rack 1U
Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.40GHz 8MB LGA 1156
2 GB Ram
2x320GB
3,500,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Email chuyên nghiệp PREMIUM

Rack 1U
Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.40GHz 8MB LGA 1156
2 GB Ram
2x320GB
4,200,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký