Các gói dịch vụ hosting

DATA 04

1.000 MB
100 GB/tháng
05 Account email
01 FTP
100,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Giga MEDIUM

500 MB
200 GB/tháng
10 Email
5 FTP
200,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Giga PLUS

1.000 MB
400 GB/tháng
15 Email
10 FTP
350,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Giga ADVANCE

1.500 MB
600 GB/tháng
20 Email
15 FTP
550,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Giga EXTREME

2.000 MB
800 GB/tháng
25 Email
20 FTP
750,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Giga SUPER

4.000 MB
1.000 GB/tháng
40 Email
30 FTP
1,000,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

LUXURY 01

15 GB
600 GB/tháng
50 Account Email
20 FTP
1,200,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

LUXURY 02

30 GB
800 GB/tháng
100 Account Email
50 FTP
1,500,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

LUXURY 03

50 GB
1.000 GB/tháng
150 Account Email
70 FTP
1,800,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

LUXURY 04

100 GB
1.500 GB/tháng
200 Account Email
100 FTP
2,000,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Store STANDER

1.000 MB
10 GB/tháng
0 (Host chỉ chạy website)
03 FTP
200,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Store ADVANCE

3.000 MB
20 GB/tháng
0 (Host chỉ chạy website)
05 FTP
300,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Store STRONG

5.000 MB
40 GB/tháng
0 (Host chỉ chạy website)
07 FTP
500,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Store SUPER

10.000 MB
100 GB/tháng
0 (Host chỉ chạy website)
10 FTP
800,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký