Giga Hosting - chất lượng cao

Giga MEDIUM

500 MB
200 GB/tháng
10 Email
5 FTP
200,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Giga PLUS

1.000 MB
400 GB/tháng
15 Email
10 FTP
350,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Giga ADVANCE

1.500 MB
600 GB/tháng
20 Email
15 FTP
550,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Giga EXTREME

2.000 MB
800 GB/tháng
25 Email
20 FTP
750,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký

Giga SUPER

4.000 MB
1.000 GB/tháng
40 Email
30 FTP
1,000,000 VNĐ/1tháng
Đăng ký