Cluster Sql Server 2005

12:57 pm, 29/09/11
 Nhu cầu sử dụng Database trong các công ty doanh nghiệp, kinh doanh là không thể thiếu. Database thường được sử dụng làm nơi lưu trữ các dữ liệu quan trọng như thông tin khách hang, nhân viên, số hợp đồng, hang hóa …v.v

Load Balancing Web

12:56 pm, 29/09/11
Mục đích tổng hợp các sức mạnh đơn lẻ thành một và tăng cường khả năng chịu lỗi