Thuê server ảo

EasySTANDARD

Quad Core Intel Xeon 3430 (2.4GHz, FSB 1066, cache 8MB) (Share)
512 MB RAM (Fix)
40 GB HDD (Fix)
800,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

EasyPOWER

Quad Core Intel Xeon 3430 (2.4GHz, FSB 1066, cache 8MB) (Share)
756 MB RAM (Fix)
60 GB HDD (Fix)
1,000,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

EasySTRONG

Quad Core Intel Xeon 3430 (2.4GHz, FSB 1066, cache 8MB) (Share)
1 GB RAM (Fix)
80 GB HDD (Fix)
1,200,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

EasySUPER

Quad Core Intel Xeon 3430 (2.4GHz, FSB 1066, cache 8MB) (Share)
2 GB RAM (Fix)
100 GB HDD (Fix)
1,600,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký