Cho thuê tủ Rack FPT


Mô tả

BASIC-rack

ADVANCED-rack

PREMIUM-rack

PLATINUM-rack

OFFLINE-rack

I. PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ VÀ CƯỚC HÀNG THÁNG (VND)

1. Phí cài đặt dịch vụ

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

2. Cước hàng tháng

35.500.000

52.500.000

65.500.000

75.500.000

26.500.000

II. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ

1. Không gian tủ Rack

42U

42U

42U

42U

42U

2. Số lượng máy chủ tối đa trên mỗi Rack

24 servers

24 servers

24 servers

24 servers

24 servers

3. Số lượng IP cho mỗi Rack

24 IPs

24 IPs

24 IPs

24 IPs

N/A

4. Ổ cắm mạng/Switch

100 Mbps

100 Mbps

1 Gbps

1 Gbps

24 port - 100Mbps/port

5. Băng thông trong nước

100 Mbps

100 Mbps

300 Mbps

500 Mbps

local link

6. Băng thông quốc tế (uplink/downlink)

3 Mbps/1Mbps

4 Mbps/2Mbps

6 Mbps/3Mbps

8 Mbps/4Mbps

local link

7. Lưu lượng chuyển tải (DataTransfers)

500GB/tháng

750GB/tháng

1.000GB/tháng

3.000GB/tháng

N/A

III. CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (VND, Tính hàng tháng)

1. Gói 08 IPs

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

N/A

III. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thời hạn hợp đồng tối thiểu

06 tháng

06 tháng

06 tháng

06 tháng

06 tháng

2. Thanh toán

hàng tháng

* Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT 10%)

* Rack thứ 2 được giãm giá 5%; rack thứ 3 trở đi được giãm giá 10%