Bảng giá các gói dịch vụ cho thuê server

Tera-BASIC

1U
Intel® Dual Core Processor E3110 (3Ghz, 6MB)
2 x 2GB DDR2 ECC 800
2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
1,800,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-ADVANCED

1U
Intel® Xeon® Quad Core X3330 (2.66Ghz 6MB 1333)
2 x 2GB DDR2 ECC 800
2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
2,800,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-PREMIUM

1U
Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.40GHz 8MB LGA 1156
2 x 2GB DDR3 1333 ECC REG
2 x 320GB Seagate SATA II 7200rpm
3,500,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-PLATINUM

1U
Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHz 8MB LGA 1156
2 x 2GB DDR3 1333 ECC REG
2 x 320GB Seagate SATA II 7200rpm
4,200,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-PLUS1

Rack 1U
Intel® Quad Core Xeon E5410 (2.33Ghz 12MB Cache, 1333)
2 X2GB FBDIMM ECC
2 x 320GB Seagate SATA II 7200rpm
5,200,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-PLUS2

1U
Intel® Xeon® Nehalem Quad Core E5506 (2.13Ghz 4MB Cache, QPI 4.8 GT/sec)
2 x 2GB DDR3 1333 ECC REG
2 x 320GB Seagate SATA II 7200rpm
6,000,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-PLUS3

1U
Intel® Xeon® Westmere Quad Core E5620 (2.4Ghz 12MB Cache, QPI 5.86 GT/sec)
2 X 2GB DDR3 1333 ECC REG
2 X 320GB Seagate SATA II 7200rpm, HOTSWAP
6,800,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

DELL Tera-ADVANCEDR

Rack 1U support 2 HDD
Intel Xeon Quad-Core E3-1220 3.10 Ghz 8M, Turbo, 4T (80W)
2GB 1333 DDR3 UDIMM (max 16GB)
2x 250GB DELL SATA 7.2K 3.5 in (Max 4T)
3,123,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Thuê server hp tăng Samsung Galaxy Note

1U
1 x Intel® Xeon® E5620 (2.40GHz/4-core/12MB/80W, DDR3-1066) Processor
4GB (1 x 4GB) PC3-10600R (RDIMM)
2 x WD Vraptor 150GB Sata 10k rpm, 3.5
4,500,000 VNĐ/1tháng
Thanh toán 24 tháng phí giảm còn 3,900,000 VND/ tháng, giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Đăng ký

DELL Tera-BASIC

Rack 1U support 2 HDD
Intel Xeon Quad-Core E3-1220 3.10 Ghz 8M, Turbo, 4T (80W)
2GB 1333 DDR3 UDIMM (max 16GB)
2x 250GB DELL SATA 7.2K 3.5 in (Max 4T)
3,843,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

DELL Tera-BASIC

Rack 2U support 8 HDD HotPlug
Intel® Xeon® Processor E5606 (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) (Max 2 CPU)
2GB 1333 DDR3 UDIMM (max 128GB)
2x 250GB DELL SATA 7.2K 3.5 in (Max 16T)
4,628,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

DELL Tera-ADVANCED

Rack 2U support 8 HDD HotPlug
Intel® Xeon® Processor E5606 (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) (Max 2 CPU)
2GB 1333 DDR3 UDIMM (max 128GB)
2x 250GB DELL SATA 7.2K 3.5 in (Max 16T)
5,348,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

DELL Tera-PREMIUM

Rack 2U support 8 HDD HotPlug
Intel® Xeon® Processor E5606 (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) (Max 2 CPU)
2GB 1333 DDR3 UDIMM (max 128GB)
2x 250GB DELL SATA 7.2K 3.5 in (Max 4T)
5,948,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

DELL Tera-PREMIUM

Rack 1U support 2 HDD
Intel Xeon Quad-Core E3-1220 3.10 Ghz 8M, Turbo, 4T (80W)
2GB 1333 DDR3 UDIMM (max 16GB)
2x 250GB DELL SATA 7.2K 3.5 in (Max 4T)
4,443,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

IBM Tera-BASIC

Rack 2U(Chassis IBM (S/p 8xHDD, 480watt PSU)
IBM X3650 M3 (Dual Port 1GbE NIC) Intel Quad Core Xeon E5606
4G DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
2x 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 10K
4,412,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

IBM Tera-ADVANCED

Rack 2U(Chassis IBM (S/p 8xHDD, 480watt PSU)
IBM X3650 M3 (Dual Port 1GbE NIC) Intel Quad Core Xeon E5606
4G DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
2x 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 10K
5,132,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

IBM Tera-PREMIUM

Rack 2U(Chassis IBM (S/p 8xHDD, 480watt PSU)
IBM X3650 M3 (Dual Port 1GbE NIC) Intel Quad Core Xeon E5606
4G DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
2x 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 10K
5,732,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

IBM Tera-BASIC

Rack 2U(Chassis IBM (S/p 8xHDD, 480watt PSU)
IBM X3650 M3 (Dual Port 1GbE NIC) Intel Westmere Quad Core Xeon E5620 (2.4Ghz 12MB Cache, QPI 5.86 GT/sec, S/p Hyper-Threading 2x 4core)
4G DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
2x 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 10K
4,628,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

IBM Tera-ADVANCED

Rack 2U(Chassis IBM (S/p 8xHDD, 480watt PSU)
IBM X3650 M3 (Dual Port 1GbE NIC) Intel Westmere Quad Core Xeon E5620 (2.4Ghz 12MB Cache, QPI 5.86 GT/sec, S/p Hyper-Threading 2x 4core)
4G DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
2x 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 10K
5,348,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

IBM Tera-PREMIUM

Rack 2U(Chassis IBM (S/p 8xHDD, 480watt PSU)
IBM X3650 M3 (Dual Port 1GbE NIC) Intel Westmere Quad Core Xeon E5620 (2.4Ghz 12MB Cache, QPI 5.86 GT/sec, S/p Hyper-Threading 2x 4core)
4G DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
2x 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 10K
5,948,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký