Bảng giá các gói dịch vụ cho thuê chỗ đặt server

Co-BASIC

Không gian server: 1U
DataTransfers: 500 GB
Băng thông trong nước: 200 Mbpss
Băng thông quốc tế: 3 Mbps/1Mbps
Ổ cắm mạng: 1 Gbps
Địa chỉ IP: 01 IP
1,920,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Co-ADVANCED

Không gian server: 1U
DataTransfers: 700 GB/tháng
Băng thông trong nước: 200 Mbpss
Băng thông quốc tế: 4 Mbps/2Mbps
Ổ cắm mạng: 100 Mbps
Địa chỉ IP: 01 IP
2,640,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Co-PREMIUM

Không gian server: 1U
DataTransfers: 1000 GB/tháng
Băng thông trong nước: 400 Mbps
Băng thông quốc tế: 6 Mbps/3Mbps
Ổ cắm mạng: 1 Gbps
Địa chỉ IP: 01 IP
3,240,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Co-PLATINUM

Không gian server: 1U
DataTransfers: 3000 GB/tháng
Băng thông trong nước: 600 Mbps
Băng thông quốc tế: 8 Mbps/4Mbps
Ổ cắm mạng: 1 Gbps
Địa chỉ IP: 01 IP
3,960,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Co-PLUS1

Không gian server: 1U
DataTransfers: Không giới hạn
Băng thông trong nước: 1Gbps
Băng thông quốc tế: 10Mbps/5Mbps
Ổ cắm mạng: 1 Gbps
Địa chỉ IP: 01 IP
5,040,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Co-PLUS2

Không gian server: 1U
DataTransfers: Không giới hạn
Băng thông trong nước: 1Gbps
Băng thông quốc tế: 20 Mbps/5Mbps
Ổ cắm mạng: 1 Gbps
Địa chỉ IP: 01 IP
5,640,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Co-PLUS3

Không gian server: 1U
DataTransfers: Không giới hạn
Băng thông trong nước: 1Gbps
Băng thông quốc tế: 30 Mbps/ 5 Mbps
Ổ cắm mạng: 1 Gbps
Địa chỉ IP: 01 IP
6,600,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký