Tera-BASIC

1U
Intel® Dual Core Processor E3110 (3Ghz, 6MB)
2 x 2GB DDR2 ECC 800
2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
1,800,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-ADVANCED

1U
Intel® Xeon® Quad Core X3330 (2.66Ghz 6MB 1333)
2 x 2GB DDR2 ECC 800
2 x 250GB Seagate SATA II 7200rpm
2,800,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-PREMIUM

1U
Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.40GHz 8MB LGA 1156
2 x 2GB DDR3 1333 ECC REG
2 x 320GB Seagate SATA II 7200rpm
3,500,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-PLATINUM

1U
Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHz 8MB LGA 1156
2 x 2GB DDR3 1333 ECC REG
2 x 320GB Seagate SATA II 7200rpm
4,200,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-PLUS1

Rack 1U
Intel® Quad Core Xeon E5410 (2.33Ghz 12MB Cache, 1333)
2 X2GB FBDIMM ECC
2 x 320GB Seagate SATA II 7200rpm
5,200,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-PLUS2

1U
Intel® Xeon® Nehalem Quad Core E5506 (2.13Ghz 4MB Cache, QPI 4.8 GT/sec)
2 x 2GB DDR3 1333 ECC REG
2 x 320GB Seagate SATA II 7200rpm
6,000,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký

Tera-PLUS3

1U
Intel® Xeon® Westmere Quad Core E5620 (2.4Ghz 12MB Cache, QPI 5.86 GT/sec)
2 X 2GB DDR3 1333 ECC REG
2 X 320GB Seagate SATA II 7200rpm, HOTSWAP
6,800,000 VNĐ/1tháng
Giá trên chưa bao gồm VAT (10%)
Đăng ký